Vær med på det Gud gjør i Tønsberg!

Søknad oppstart høsten 2019

Kjønn

Jeg tror på Jesus Kristus!

Har du (ved skolestart) gjennomført videregående skole/læretid med fagbrev?

Har du gjennomført førstegangstjeneste?

Språk

Bekreftelse

8 + 6 =