Praksis

På Tønsberg Bibelskole ønsker vi at du skal finne ut hva som er dine nådegaver og sterke sider, og få muligheten til å utvikle dem. Vi tror at utvikling og læring skjer i spennet mellom solid undervisning og levd liv. Derfor legger vi til rette for mye praksis. 

Menigheten og bibelskolen er knyttet sammen og mye av praksisen foregår i menigheten. Vi ønsker at du skal se mer og mer av hvem du er skapt til å være, og oppdage hvordan du lever med Gud – der du er!  Som elev vil noe av praksisen være felles for alle, og noe får du velge selv.

Helbredelsesrom
En gang i måneden har Tønsberg Frikirke helbredelsesrom. I helbredelsesrommet tilbys forbønn for syke, fordi vi tror på en god Gud som ønsker å helbrede. I denne praksisen vil du få være med på dette.
Lær mer!
Profetisk Betjening
Gud har mye godt å si om mennesker. Det profetiske er viktig og i denne praksisen vil du lære hvordan du kan lytte til Gud, dele det med andre, og vokse i den profetiske tjenesten.
Lær mer!
Elske byen
Vi ønsker å vise Guds kjærlighet til menneskene i byen vår. Dette gjør vi jevnlig og på ulike måter, blant annet gjennom å møte mennesker ute i byen, ved å vise godhet og tilstedeværelse. Skattejakt er en del av dette, hvor vi lytter til Gud og går ut i byen for å samtale og be for mennesker.
Lær mer!
Lovsang
Ønsker du å tilbe og tjene Gud med musikk? Gjennom praksis i lovsang får du utvikle dine evner og tjenestegjøre i settinger som er tilpasset din erfaring. Dette kan være på bibelskolen, bønnemøter eller på teamturer.
Lær mer!
Kids & Ung
Kids er arbeidet for barna i Frikirken. Ung er tweensarbeidet for de mellom 10 og 14 år. En gang i måneden har vi Superkids barnegudstjeneste. Om du er en person med hjerte for at barn skal bli kjent med Jesus, så er praksis i Kids & Ung noe for deg.
Lær mer!
Frik
Har du hjerte for ungdommer? Tønsberg frikirke har et stort og aktivt ungdomsarbeid med omlag 120 ungdommer som møtes hver fredag. I denne praksisen vil du være med på å drive ungdomsarbeid og disippelgjøre ungdom.
Lær mer!
Turer
Teamturer i Norge
Vi reiser på teamtur til ulike menigheter i Norge. Klassen vil bli delt opp i mindre team som reiser sammen med lærer/stab fra skolen. Her får du møte menigheter som lengter etter mer av et naturlig overnaturlig liv med Jesus.
Lær mer!
Misjonstur
Vi reiser til utlandet i ca 2 uker. Målet med misjonstur er å erfare misjonsarbeid i praksis. Vi velger destinasjoner hvor vi vet at Guds kjærlighet og kraft virker sterkt. Mange opplever å vokse i relasjon med Gud, seg selv og teamet på slike turer. Turen koster ca. 16 000,- og kommer i tillegg til skolepengene.
Lær mer!