Av Anne Lene Holte 

Før jeg kom til Tønsberg bibelskole levde jeg med masse forsvarsverk rundt hjerte mitt, for opp igjennom livet hadde det skjedd mye som gjorde at jeg vernet om hjerte mitt. Dette vil si at da jeg kom til Tønsberg bibelskole var jeg ikke vant til at hjerte hadde noe å si. Jeg hadde beskyttet det i så mange år, men da skoleåret startet og vi skulle begynne å dele liv med hverandre i klassen delte de i fra klassen av hjerte sitt og det var så herlig å se og lytte til. Jeg hadde aldri gjort det og visste ikke helt hva jeg skulle gjøre, men hjerte mitt visste det og delte med menneskene jeg hadde rundt meg. Jeg ble helt sjokket for jeg visste ikke hva som skjedde, men jeg kjente at det var godt å få sagt ut alt det hjerte mitt hadde båret på. 

Nå med skoleåret bak meg, etter mange samtaler og veiledning både fra klassefamilien, stab og Gud har jeg lært hva det vil si å være tro til hjerte sitt og hvordan enn skal ta vare på det. For det jeg har kommet ut av er noe jeg aldri vil tilbake til. Gud har gitt oss et hjerte av kjøtt og tok bort steinhjerte slik det står skrevet i Esekiel 36:26b og det vil Han gjøre for flere. Tønsberg bibelskole er en skole som har fokus på deg som person og dine prosesser. Menneskene rundt deg ønsker å se deg lykkes og få det livet Gud hadde planlagt for deg. Året på Tønsberg bibelskole har endret mitt liv til det bedre, og det samme kan det gjøre for deg.