Av Frida Orlien

Et år på Tønsberg Bibelskole vil forandre, hørte jeg de ansatte si til elevene og andre de snakket med før skolestart. Jeg hadde troen på det, fordi jeg selv hadde gått gjennom et år på bibelskole og visste at det året forandret resten av mitt liv. Hvordan eller i hvor stor grad det skulle se ut for elevene på Tønsberg Bibelskole, hadde jeg derimot ingen anelse om. Men ved å se på elevene våre nå, og for knappe 8 måneder siden, så vet jeg at et år på denne bibelskolen vil forandre, og det vil forandre alle på forskjellige måter. For det er nettopp dette som er noe av essensen og hjertet til Tønsberg Bibelskole, at vi er alle forskjellige, opplever Gud på forskjellige måter, men å leve et liv tett med Gud vil uansett forandre og gjøre oss mer til den vi er.

Tønsberg Bibelskole har to «slagord», eller to setninger som vi vil at skal være essensen til Tønsberg bibelskole. Hvis du skulle oppsummert et år på Tønsberg Bibelskole vil vi at dette skal være to setninger som kan oppsummere mye av det; “Du er kalt til å være deg der du er” og “Naturlig overnaturlig liv med Jesus.”
Dette er det Tønsberg Bibelskole går etter og håper at du eventuelt vil få ut av et år på bibelskolen.

frida

Jeg heter forresten Frida, 21 år, kommer fra Grimstad og hadde aldri i livet trodd at jeg hadde sittet her i Tønsberg for et år siden. Gud kalte meg hit til å leve et naturlig overnaturlig liv med Han, der jeg får være den Han har kalt meg til å være. Jeg er intern på Tønsberg Bibelskole dette året, noe som har vært en fest fra ende til annen.
Så hvis Tønsberg Bibelskole vil oppsummere seg selv med «Du er kalt til å være deg der du er» og «Naturlig overnaturlig liv med Jesus» hva betyr det egentlig for elevene, for de ansatte og ikke minst deg?

Du er kalt til å være deg der du er

Gud har skapt oss akkurat til den vi er. Han har skapt deg til å være akkurat den du er, og meg til den jeg er. Han har lagt alt det du er og alt det du kommer til å være inni deg.

Og nå, så sier Herren, som skapte deg, Jakob, som formet deg, Israel: Vær ikke redd! Jeg har løst deg ut, jeg har kalt deg ved navn, du er min.
Jes 43,1

Det var ingen tilfeldighet at du ble født i denne tiden (mest sannsynlig et sted mellom 1930 og 2019 en gang). Gud har lagt ned i deg det du trenger til å være deg og det verden rundt deg trenger. For verden kan ikke klare seg like bra uten deg, du gjør en forskjell i denne verden og jeg vil påstå en ganske stor en, du vet det bare ikke. Så det at du finner ut hvem du er skapt til å være, og er den personen uansett hvor du er, har mye å si! Gud er en god Gud, Han er en Pappa (vi ber jo «Vår Far») og Han har kun gode planer for oss.

For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.
Jer 29,11

Dette bibelverset sier Gud til israelittene da de var i fangenskap, og så langt unna hva Gud hadde som plan for dem og alt så tapt ut for dem. Men Gud hadde ikke glemt hvem Han hadde skapt dem til å være. Gud visste dette om israelittene sine, Hans folk, og som kristne er vi også blitt Hans folk og barna Hans. Han vet hvilke planer Han har for oss. Hvor skal jeg ellers da finne ut hvem jeg er utenom Han? Hvem kan da fortelle meg en bedre plan og gjøre meg mer sikker på hvem jeg er enn Han?

Elevene her på bibelskolen har mange forskjellig talenter, de har alle veldig forskjellige personligheter og er i alle forskjellige aldre. Derfor er det viktig for oss at de får se hvem Gud sier de er og hvem Han kaller dem til å være og ikke minst hvor Han kaller dem til å være. Disse to tingene vil alltid stemme overens hvis man lar Gud lede. For å ha et … som virkelig lever i dette er det viktig at man støtter hverandre, heier på hverandre og dersom noen feiler går man ikke, man hjelper dem til å prøve en gang til. Jeg tror en av de setningene jeg har hørt mest dette året er fra Kamilla (læreren jeg er intern for), hun har virkelig fått inn dette og flere ganger daglig kan du høre henne si «Heia, heia». Eksempel; jeg har snakket med henne og hun ber meg sende en mail til noen, i det jeg går ut av kontoret hennes hører jeg Kamilla si «heia, heia». Skulle nesten hatt det som et av slagordene våre.
Så uansett om du går på vanlig skole, bibelskole eller jobber så er du kalt til å være den du er der du er fordi Gus har skapt deg slik, hvorfor da være noen andre?

Naturlig overnaturlig liv med Jesus

Ut i fra å ha en relasjon med Gud og leve akkurat som den Han har kalt deg til å være så tror jeg det nesten er umulig å ikke leve et overnaturlig liv. For det overnaturlige livet blir naturlig når du bestemmer deg for å leve med Jesus.

Jeg elsker å se i Bibelen og bli inspirert av mennesker der. I forhold til det overnaturlige så er hele Bibelen proppfull av det. Spesielt kan man se det i Apostlenes gjerninger. Gud viser seg gang på gang gjennom helt crazy hendelser, folk blir helbredet, engler dukker opp, personer blir frelst, mennesker kommer seg ut av fengsler mens de lovsynger inni mørket der. Jeg blir selv veldig gira på å leve et sånt liv, tenk da?! Hva om jeg bare kunne gå gå forbi noen slik som Peter gjorde også blir de helbredet, eller hvis jeg er redd og går gjennom byen en kveld så kommer en engel og følger meg hjem? Det hadde vært ganske gøy.

Også tenker jeg Jesus har jo levd foran oss som et eksempel, og var det noe Hans liv var full av så var det overnaturlige hendelser. Jesus levde et liv i 100% nærhet til Pappa Gud og derfor kom dette så naturlig i livet Hans. Jesus strevde ikke eller hadde veldig vanskeligheter for å helbrede mennesker eller snakke med utrolig visdom. Det var en naturlig konsekvens av å leve et liv med Gud. Derfor er det så viktig å leve et naturlig liv med Jesus. Det blir automatisk et naturlig overnaturlig liv med Jesus.

Hvordan vil dette se ut? Det ser ut som å si ja til at Gud kan gå utenfor grensene vi har gitt Ham. Si ja til at Han skal få lov til å leve i deg og gjennom deg. Vi var på misjonstur i Thailand i februar/mars og her så vi virkelig at vi levde et naturlig overnaturlig liv med Jesus. Det var så lett, så naturlig. Vi valgte å si ja til hva Gud sa og hva Han gjorde i kirkene. Vi lot Han gå foran oss og rundt oss begynte folk å bli helbredet da vi ba for dem, mennesker ble møtt av ordene vi delte med dem og personer ble frelst! Og hvis du noen gang har vært på en lengre tur der ikke alt bare er ferie og stranda så vet du at det kan bli litt slitsomt å være med 20 andre 24/7 og programmet går i ett. Men selvom vi var slitne så ga Gud oss styrke, Han var med oss og ryddet veien foran oss. Spesielt et vitnesbyrd som jeg fikk oppleve var i et red light district vi fikk lov til å gå i for å snakke og be for mennesker. Her gikk vi rundt og snakket med de som jobbet der, en av personene i gruppa jeg gikk med kjente at Gud sa at noen av dem hadde vondt i kneet, og helt riktig en dame hadde vondt i kneet. Så de spurte om ikke jeg ville be for henne. Selvfølgelig sa jeg ja, men inni meg var jeg ikke helt i den «modusen», tankene mine var litt forskjellige steder. Jeg ba likevel veldig enkelt og sa noe som «Gud jeg ber om at kneet hennes skal bli helt friskt, i Jesus Navn». Da jeg ba og hadde hånden min på kneet hennes kjente jeg at det var noe inni kneet hennes som beveget seg?! Det er ikke naturlig. Og etterpå spurte vi om hun var blitt bedre, og hun var helt smertefri! Hun viste oss også at hun hadde kjent noe bevege seg inni hele beinet hennes. Det var utrolig! Og det var så enkelt, det var da jeg virkelig skjønte at denne bibelskolen går etter og vi får leve i et naturlig overnaturlig liv med Jesus. Jeg kunne sagt nei til å be for henne, men jeg valgte å si ja, Gud, du skal få lov til å lede meg.

Jeg tror virkelig disse to prinsippene er noen av hovedpunktene i livet med Gud. De går hånd i hånd og det er derfor det er så viktig at vi fokuserer på de. Håper du har fått litt flere tanker i hodet, eller kanskje til og med blitt litt klokere av å høre på mine tanker. Hvis du trenger hjelp til å få litt tanker rundt dette så kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med det også. Spør deg selv: Hvem har Gud kalt meg til å være? Hva har han lagt ned i meg? Er jeg 100% meg selv i hverdagen? Hvordan vil et naturlig overnaturlig liv med Jesus se ut for meg?